Legislativa

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - ZDE

  • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích - ZDE

  • Vyhláška MS ČR č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona - ZDE

  • Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. 5. 2000 o úpadkovém řízení - ZDE