Činnost insolvenčního správce

 • V souvislosti s nově přijatým insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. účinným od 1. července 2007 se v českém právním řádu objevil nový subjekt - insolvenční správce. Jeho postavení je upraveno rovněž i v novém zákoně č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích účinném taktéž od 1. 7. 2007.
 • Insolvenční správce je procesní subjekt, který se účastní insolvenčního řízení, tedy soudního řízení, jehož cílem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným způsobem tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.
 • Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy jednak zákonem, jednak rozhodnutím soudu. Jeho hlavním úkolem je jednat vlastním jménem na účet dlužníka. Tímto jednáním „jsou zejména právní úkony, jimiž insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá a jeho úkony v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka.
 • Insolvenční správce se též stará o udržení provozu podniku, pokud je tento součástí majetkové podstaty dlužníka.

Ing. Pavel Vlček vykonává

 • od roku 2005 činnost správce konkurzní podstaty podle zák. č. 328/1991 Sb.
 • od roku 2008 činnost insolvenčního správce podle zák. č. 182/2006 Sb.

Pro své klienty nabízíme tyto služby

 • správa majetkové podstaty
 • zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
 • sepisování insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení
 • sepisování přihlášek pohledávek věřitelů
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování ve věřitelských orgánech

 • činnost správce podniku v exekučním řízení
 • likvidace společností, činnost likvidátora

Pavel Vlček je členem asociace insolvenčních správců ASIS www.asis.cz