Seznam pohledávek


okres   majetek   řízení


Družstevní podíl

Směnečná pohledávka, dlužník CLAYTON INVESTMENT INC, Seyche

Směnečná pohledávka, dlužník Bronislav Růžička

Směnečná pohledávka, dlužník CONTENTMENT LIMITED , Seychely

Směnečná pohledávka, dlužník Jakub Petržílka