Kotas Jaroslav KSBR 47 INS 7601/201

Provozní budova - pekárna a příslušenství - k.ú. Tučapy u Vyškova

Předmětem elektronické aukce je provozní budova pekárny s příslušenstvím, která se nachází na okraji obce Tučapy, okres Vyškov.

Vstup a vjezd do budovy je z venkovní zpevněné komunikace. Průčelími je nemovitost orientovaná východo-západně. Poloha nemovitosti je nepříznivě ovlivněná polohou na okraji záplavového území (část 1.NP a dvůr). Inženýrské sítě jsou vedeny po veřejném pozemku. Voda je čerpána z vlastní studny a kanalizace je svedená do žumpy.

Vlastní nemovitost je dvoupodlažní, nepodsklepená budova, se sklonitou střechou, v řadové zástavbě.

Dispozičně je řešená takto - vstup do 2.NP je přes zádveří, předloženým schodištěm z venkovního pozemku. 1.NP obsahuje: chodbu, sklady, šatny. splachovací záchody, umývárnu a kancelář. Půda je přístupná po dřevěném jednoramenném schodišti z chodby v 2.NP.1.NP je přístupné i ze dvora a obsahuje: pec s topeništěm, výrobnu chleba, sklady, umývárny, chladírnu a domácí vodárnu. Budova neobsahuje jen nebytové prostory.

Stavebně se jedná o zděnou budovu, převážně z plných keramických cihel, s dodatečnou izolací proti vlhkosti. Stropy jsou klenbové a dřevěné trámové s rovným podhledem. Střecha je mansardová, na krovu se střešním laťováním, krytina tašková. Byla postavena okolo roku 1925. Jednou vyhořela, někdy okolo roku 1945 (střecha).

Od roku 2002 probíhala celková rekonstrukce a vybavení budovy na pekárnu.

Celkový stavebně-technický stav je dobrý.

odkaz na proklik: www.verejnedrazby.cz/A3326

Elektronickou aukci zajišťuje:

GAUTE, a.s.
Lidická 26, 602 00 Brno
+420 541 213 390
+420 739 602 406 - Petr Charvát (charvat@gaute.cz)
www.verejnedrazby.czvyvolávací cena: 2.500.000, - Kč

Přílohy:
Znalecký posudek - provozní budova - PEKÁRNA č.p. 210, k.ú. Tučapy u Vyškova.PDF
LV č. 519, k.ú. Tučapy u Vyškova - akt. k. 17.5.2018.pdf
zpráva zahájení prodeje.pdf